Sumo pink içeriğinde yapıştırıcı bileşen içeren, metal altyapılar için opaklaştırıdır. Bu nedenle ek bir yapıştırma sisteminin kullanılmasına gerek yoktur.
Kullanımı:
Dökümün ardından iskelet üzerinde her zamanki gibi işlem yapılır. Yüzey, alüminyum oksit 50 -110 µm, 2 bar, ile kumlanır ve yüzeye yağsız basınçlı hava üflenir.
Sumo pink sert kısa kıllı bir fırçayla ince bir şekilde uygulanır. Tam örtme elde etmek için en az iki kat tatbik edilir. Yeteri kadar örtücü olmamış tabakanın renge olumsuz etkisi olur. Opaklaştırıcının akış karakteristik özellikleri, bir karıştırma bloğu üzerinde karıştırılarak optimize edilebilir. Retansiyon bölgesine
özellikle ince bir şekilde uygulandığından emin olun. Her katman ayrı ayrı polimerize olur.

Fiyat teklifi için Whatsapp iletişim

  

Product description:
Sumo pink is a light-curing paste opaquer for covering model casts with an integral adhesive component. Use of an additional bonding system is therefore unnecessary.
Use:
The framework is worked as usual after casting.The surface is sand-blasted with aluminum oxide 50 - 110 μm, 2 bar, and blown off with oil-free pressurized air.
Sumo pink is applied thinly with a firm short-haired brush. At least two coats are needed to obtain complete coverage. A non-covering opaquer layer has a negative effect on the shade. The flow characteristics of the opaquer can be optimized by mixing it on a mixing block. Ensure that it is applied particularly thinly in the region of the retentions. Each layer polymerises separately